vsOPP(中央区春季大会一部リーグ)2013/06/01

<スコア>
勉族-OPP
18-15(18-15)
40-22(22-7)
63-28(23-6)
81-42(18-14)


<個人スタッツ>
1浜中/17点/1F
8五味/7点/1F
9一色/0点/1F
10佐藤恵/4点/3F
15永江/6点/0F
17青木/14点/2F
20太田/3点/2F
27金/6点/1F
28浜村行/6点/1F
99橋本/18点/0F